House Be Logo

E 14 Invest

Saminvesterar för framtida värde

E14 Invest är ett saminvesteringsbolag med bas i Åre som fokuserar på investeringar i skalbara tillväxtbolag i Norrland och särskilt längs europaväg E14, från Sundsvall i öst till Trondheim i väst. Målsättningen är att gynna entreprenörskapet i regionen samtidigt som vi gör långsiktigt hållbara investeringar med god avkastning för våra investerare. Läs mer om vår filosofi nedan. 

Vi har hittills investerat i ett antal bolag och vi arbetar kontinuerligt med att träffa potentiella bolag. Bredden i våra portföljbolag visar tydligt på den unika företagsandan som finns i regionen.

Våra delägare  är vår viktigaste tillgång

E14 Invest är ett saminvesteringsbolag vilket innebär just att vi gör detta tillsammans som delägare. Våra delägare har en passion för regionen och har valt att investera kapital och kompetens i E14 Invest för att kombinera en förhoppningsvis god avkastning med ett arbete för att entreprenörskapet i området ska fortsätta utvecklas och gynna regionen i stort.

Det finns en enorm bredd i så väl bakgrund, kompetens som nätverk bland våra delägare vilket är en styrka både för oss och våra portföljbolag.

Work. Play. Be

Våra portföljbolag

Vi är mycket stolta över våra portföljbolag som är vitt spridda över branscher och bolagsfaser. Klicka på respektive logga för att komma till bolagen.

 

REAL BRIDGE

(E14 Invest)

Realbridge hjälper företag att hålla reda på nycklar, prylar och processer.

WIDE IDEAS

(E14 Invest)

Möjliggör för medarbetare att enkelt dela sina insikter och utmaningar och matcha dessa med nya lösningar.

NO MORE BOOTS

(E14 Invest)

Effektiviserar samt förbättrar kundupplevelsen av skiduthyrningar globalt genom innovativa och smarta produkter.

GRANODE MATERIALS

(E14 Invest)

Utvecklar ett nytt grafenbaserat anodmaterial för bättre och billigare litiumjonbatterier.

GEZTIO

(E14 Invest)

Digital plattform för turism – förbättrar upplevelsen för besökaren och kundinstikter för företag/destination

2D FAB

(E14 Invest)

2D fab har skapat en energieffektiv process för storskalig tillverkning av högkvalitativ grön grafen.

MYMOWO

(E14 Invest)

En digital träningstjänst med ett brett utbud av träningspass och träningsformer att göras där användaren vill.

DYNAMISK HELSE

(E14 Invest)

Skapat en mobillösning för pedagogisk och lättförståelig kunskapsförmedling inom hälsosektorn. 

STANDARD BIO

(E14 Invest)

Skapar utifrån vetenskap värdefulla biokolbaserade produkter från bioavfallsströmmar inom jord- och skogsbruk.

NOTICAL

(E14 Invest)

Kombinerar AI-driven dataanalys med batteriexpertis för skräddarsydd förståelse av batteriprestanda.

APLEX BIO

(E14 Invest)

Utvecklar nästa generations molekylär detektionsteknologi med ultrakänslighet, specificitet och hyperplexering.

TAPSTER

(E14 Invest)

Framtidens betalningslösningar genom kontaktlösa ”wearables” med NFC-teknik – ringar, klockor och nyckelringar.

DEEP FORESTRY

(E14 Invest)

Drönarbaserad lösning för att effektivisera, digitalisera och automatisera kartläggning av skogsbestånd.

FOOTBALL ANALYTICS

(E14 Invest II)

Utvecklat Playmaker som förvandlar fotbollsdata till insikter för fotbollsklubbar och media globalt.

VIDEM

(E14 Invest II)

Utvecklar ett handhållet diagnostikverktyg för snabb och superkänslig detektion av infektioner.

SUNNA GROUP

(E14 Invest II)

Sunna utvecklar, äger och förvaltar storskalig solkraft för att öka mängden solkraft i det nordiska energisystemet.

HOLYVOLT

(E14 Invest II)

Utvecklar hållbar energi genom en hållbar och giftfri nano-pasta som kan producera värme, ljus och lagring.

RANKONE

(E14 Invest II)

RankOne skapar en sociala plattform där världens gamers kan dela och utveckla sin passion för spel.

PICTERUS

(E14 INVEST II)

Picterus är ett e-hälsoföretag som utvecklar en ny smartphone-baserad övervakningslösning för gulsot hos nyfödda.

Vill du bli vår nästa raket?

Skicka in din ansökan till oss så hör vi av oss! 

Vilka investerar vi i?

Vi investerar i skalbara tillväxtbolag som behöver så väl finansiellt kapital som humankapital för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Det viktiga är att bolaget, med vår hjälp, kan skapa en ordentlig tillväxtkurva med en bra affärsplan och ett kompetent team. För oss är inte bransch eller företagsstorlek det viktiga – utan hållbara värderingar och långsiktiga tillväxtmål. 

Genom våra delägare har vi ett starkt diversifierat nätverk med individer inom otaliga branscher och bakgrunder. Det är vår styrka. Genom våra delägare besitter vi en enorm kompetens och kunskapsbank som ska komma våra investeringar till nytta. Därtill har vi nära samarbeten med andra aktörer i regionen för att kunna erbjuda än mer. 

Merparten av våra investeringar har utifrån vårt fokus en koppling till Norrland, men när vi hittar särskilt intressanta bolag så är den regionala tillhörigheten ej avgörande.

Låter ovan intressant för ditt bolag? Skicka in en ansökan via mail till oss.

Partnerskap

Genom partnerskap kan vi förstärka den positiva effekten som vi vill åstadkomma för våra delägare, för våra portföljbolag och för regionen i stort. Vi är stolta över att samarbeta med bland andra Almi Invest, Peak Region och House Be.

E14 Invest är nära länkat med House Be och vi samarbetar för att kunna erbjuda så väl delägare som entreprenörer bästa möjliga service och stöttning. Alla medlemmarna i E14 Invest är medlemmar på House Be för att skapa en fysisk mötesplats mellan medlemmar och med entreprenörer.

Vår filosofi

Vår tro är att genom att kombinera följande tre ingredienser så kan vi skapa långsiktigt hållbara investeringar för så väl våra medlemmar som för regionen:

  1. Ett diversifierat nätverk med spännande individer
  2. En passion för regionens unika kombination av livsstil och entreprenörskap
  3. En filosofi som inkluderar så väl hjärta som hjärna

 

Våra värderingar:

  • Hjärtat på rätta stället; vi investerar med såväl hjärta som hjärna
  • Med sikte på tillväxt; vårt fokus är tillväxt, såväl för bolagen som regionen
  • Ömsesidig respekt; vi behandlar varandra med respekt och transparens. Schyssta affärer är bra affärer – för alla.

Team E14 Invest

Elisabeth Thand Ringqvist

Styrelseordförande E14 Invest & E14 Invest IIInvestment Manager E14 Invest & E14 Invest II

Ludvig Nauckhoff

Styrelseledamot E14 Invest & E14 Invest IIInvestment Manager E14 Invest & E14 Invest II

Christer Bois

Styrelseledamot E14 InvestInvestment Manager E14 InvestLegal E14 Invest II

Ulrika Viklund

Ulrika Viklund

Styrelseledamot E14 Invest

Alf Blomqvist

Styrelseledamot E14 Invest & E14 Invest II

Ted Elvhage

Styrelseledamot E14 Invest

Camilla Thunell

Styrelseledamot E14 Invest & E14 Invest II

Andreas Åström

Styrelseledamot E14 Invest II

Anders Tegeback

Styrelseledamot E14 Invest II

Daniel Lavén Fredriksson

Investment Manager E14 Invest II

Carina Hansson

Finance E14 Invest II

Skulle ditt företag kunna passa in i E14 Invest-familjen?

Vi vill gärna höra mer om ditt företag! Skicka information till oss så återkommer vi så snart vi haft möjlighet att läsa igenom materialet. Vår ambition är att återkomma på alla ansökningar  men det kan dröja något då vi träffar många bolag.

Skicka ett mail till: ludvig@e14invest.se och inkludera gärna följande:

  • Kort beskrivning av er: drivkraft och ursprung, produkten/tjänsten, dess kundnytta och differentiering, marknaden, och varför ni söker kapital samt uppskattat finansieringsbehov
  • Organisationsnummer
  • Verksamhetsort
  • Presentation eller prospekt