E 14 Invest

Saminvesterar för framtida värde

E14 Invest är ett saminvesteringsbolag med bas i Åre som investerar i skalbara tillväxtbolag i regionen längs europaväg E14, från Sundsvall i öst till Trondheim i väst. Målsättningen är att gynna entreprenörskapet i regionen samtidigt som vi gör långsiktigt hållbara investeringar med god avkastning för våra investerare. Läs mer om vår filosofi nedan. 

Vi har hittills investerat i ett antal bolag och vi arbetar kontinuerligt med att träffa potentiella bolag. Bredden i våra portföljbolag är visar tydligt på den unika företagsandan som finns i regionen.

Våra delägare  är vår viktigaste tillgång

E14 Invest är ett saminvesteringsbolag vilket innebär just att vi gör detta tillsammans som delägare. Våra delägare har en passion för regionen och har valt att investera kapital och kompetens i E14 Invest för att kombinera en förhoppningsvis god avkastning med ett arbete för att entreprenörskapet i området ska fortsätta utvecklas och gynna regionen i stort.

Det finns en enorm bredd i så väl bakgrund, kompetens som nätverk bland våra delägare vilket är en styrka både för oss och våra portföljbolag.

Work. Play. Be

Våra portföljbolag

Vi är mycket stolta över våra portföljbolag som är vitt spridda över branscher och bolagsfaser. Klicka på respektive logga för att komma till bolagen.

 

Realbridge hjälper företag att minska behovet av fysiska dokument genom att implementera ett dynamiskt verktyg som fyller nästan alla behov. 

Idéhanteringssystem som ger anställda möjlighet att dela idéer kring affärsutmaningar på global nivå, vilket hjälper till att främja en innovationskultur.

Effektiviserar processen att ställa in skidbindningar genom sin lösning: SkiClicker

Utvecklare av e-spelet Dwarfheim som är ett strategispel med multispelare i realtid

Digital plattform för turism – förbättrar upplevelsen för besökaren och kundinstikter för företag/destination

2DFab, Har en energieffektiv process för tillverkning av grafen.

MyMOWO är en digital träningstjänst som med ett brett utbud av träningspass och träningsformer anpassade för att göra hemma, på jobbet eller på resan. 

Med 25 års “hands on” erfaring fra helsevesenet, har Dynamisk Helse tilegnet oss en solid domenekunnskap. Når de kombinerer denne med pedagogisk kompetanse, interaksjonsdesign og en real dose nuller og énere, så får de SkillAid. En løsning for kunnskaps- og informasjonsformidling spesielt utviklet for å møte helsesektorens sammensatte behov for læring.

xx

Sustainable and transparent battery lifecycles 

We believe trustworthy battery knowledge is a prerequisite for the effective use of batteries.

This will enable circular battery economies, where batteries are not used just once – but multiple times!

xx

Vill du bli vår nästa raket? Skicka in din ansökan till oss så hör vi av oss! 

Vilka investerar vi i?

Vi investerar i skalbara tillväxtbolag som behöver så väl finansiellt kapital som humankapital för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Det viktiga är att bolaget, med vår hjälp, kan skapa en ordentlig tillväxtkurva med en bra affärsplan och ett kompetent team. För oss är inte bransch eller företagsstorlek det viktiga – utan hållbara värderingar och långsiktiga tillväxtmål. Läs mer om vår filosofi här.

Genom våra delägare har vi ett starkt diversifierat nätverk med individer inom otaliga branscher och bakgrunder. Det är vår styrka. Genom våra delägare besitter vi en enorm kompetens och kunskapsbank som ska komma våra investeringar till nytta. Därtill har vi nära samarbeten med andra aktörer i regionen för att kunna erbjuda än mer. 

De flesta av bolagen vi investerar i ska ha en koppling till området längs E14 från Sundsvall till Trondheim men det finns även möjlighet att investera i bolag från andra områden i särskilt intressanta fall.

Låter ovan intressant för ditt bolag? Skicka in en ansökan till oss.

Partnerskap

Genom partnerskap kan vi förstärka den positiva effekten som vi vill åstadkomma för våra delägare, för våra portföljbolag och för regionen i stort. Vi är stolta över att samarbeta med bland andra Almi Invest, Peak Region och House Be.

E14 Invest är nära länkat med House Be och vi samarbetar för att kunna erbjuda så väl delägare som entreprenörer bästa möjliga service och stöttning. Alla medlemmarna i E14 Invest är medlemmar på House Be för att skapa en fysisk mötesplats mellan medlemmar och med entreprenörer.

Vår filosofi

Vår tro är att genom att kombinera följande tre ingredienser så kan vi skapa långsiktigt hållbara investeringar för så väl våra medlemmar som för regionen:

  1. Ett diversifierat nätverk med spännande individer
  2. En passion för regionens unika kombination av livsstil och entreprenörskap
  3. En filosofi som inkluderar så väl hjärta som hjärna

Våra värderingar:

  • Hjärtat på rätta stället; vi investerar med såväl hjärta som hjärna
  • Med sikte på tillväxt; vårt fokus är tillväxt, såväl för bolagen som regionen
  • Ömsesidig respekt; vi behandlar varandra med respekt och transparens. Schyssta affärer är bra affärer – för alla.

Styrelsen E14 Invest

Elisabeth Thand Ringqvist

Styrelseordförande

Ludvig Nauckhoff

Styrelseledamot och Rådgivare

Christer Bois

Styrelseledamot och Rådgivare

Ulrika Viklund

Ulrika Viklund

Styrelseledamot

Alf Blomqvist

Styrelseledamot

Ted Elvhage

Styrelseledamot

Camilla Thunell

Styrelseledamot

Skulle ditt företag kunna passa in i E14 Invest-familjen?

Fyll i formuläret efter bästa förmåga och skicka gärna också en presentation eller ett prospekt. Vi återkommer så snart vi haft möjlighet att läsa igenom materialet. Vår ambition är att återkomma på alla ansökningar men det kan dröja något då vi träffar många företag.

Genom att skicka in ansökan godkänner du att E14 Invest, House Be och partners tar del av materialet men får inte dela det vidare. E14 Invest och House Be har rätt att registrera och arkivera material och kommunikation till dess att du begär det åter eller raderat.