Guidelines

När man blir medlem i House Be blir man en del av ett ”community”. Medlemmen är aktivt med och bidrar till en positiv miljö i huset, och blir således också en rollmodell för besökare, partners och framtida bolag. Vi tror på öppenhet och hållbarhet och dess positiva effekter på ett framgångsrikt företagande och för att maximera personlig framgång. Därmed har vi ställt ut ett antal riktlinjer vi ser är viktiga att leva upp till både vad gäller oss själva såsom våra medlemsbolag. House Be kommer själva att jobba hårt för att alla medlemmar skall trivas och kännas sig involverade och att miljön skall vara uppskattad av alla.

E14 Invest is closely related to House Be and we work together to offer partners as well as entrepreneurs the best possible service and support there is. Together we also aim to create a well-functioning ecosystem that creates a strong value for the entrepreneurs in the region.

LOKAL OCH MILJÖ
  • House Be jobbar för att skapa en bättre miljö och skickar därför inte pappersfakturor om det inte är absolut nödvändigt. Vi tror på klimatkompensering och förespråkar detta.
  • House Be har miljömärkt elavtal och förväntar sig att alla hjälps åt med att inte ha belysning tänt mer än nödvändigt. Att inte spola vatten i onödan eller förbruka resurser i onödan. Diskmaskin skall diskas när den är full.
  • På House Be hjälps alla åt att källsortera skräp och återvinna burkar, flaskor och förpackningar
  • På House Be undviker vi att inreda sin kontorsyta med uppstoppade djur eller pälsade djurhudar för allergikers skull samt för att vi främjar för djurens rätt.
  • Hundar eller andra husdjur är tillåtna i vissa delar av våra lokaler men skall hållas undan från Loungeytan samt i mötesrum för allergikers skull.
  • Vi undviker onödiga utskrifter från skrivare i så stor mån som möjligt.
ÖVRIGT
  • House Be har nolltolerans mot trakasserier av alla dess slag, tex sexuella trakasserier, trakasserier pga. religion, åsiktsskillnader etc.
  • House Be premierar och jobbar för ett jämlikt och jämställt samhälle och kommer alltid att premiera de bolag som eftersträvar jämlika organisationer och som är goda exempel och rollmodeller kring jämlikhet.
  • Vi kommer inte att erbjuda medlemsskap till företag som är aktiva inom någon verksamhet där djur eller människor förtrycks. Exempel på detta kan vara bolag som fångar in och använder djur i underhållningssyfte eller där barnarbete försiggår.